Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Địa điểm: Khối B - Số 02 Đồng Khởi, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai: Số 02 Đồng Khởi, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.