Bảo Hiểm Bưu Điện TP.HCM

Địa điểm: A2, Lầu 11, Tòa nhà Viettel - 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 150 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện TP.Hồ Chí Minh (PTI HCM): Là đơn vị thành viên mạnh nhất, lớn nhất thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) - Công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong top 3 ở Việt Nam.