Annam GourMet Market

Địa điểm: 41A Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: Trên 100 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Sale supervisor manages one or more departments in a supermarket AGM to reach target of Turnover, department operations and ensure the best customer service as AGM values.