Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Địa điểm: Số 1, Ấp 3, Khu ĐTM An Phú, P. An Phú, Q.2, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.