Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM

Địa điểm: Số 55 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM: Là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn, chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 20%.