HR Strategy

HR Strategy

Địa điểm: Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 20-50 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- HR Strategy: Kinh doanh và sản xuất.