Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Xanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Xanh

Địa điểm: 173 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 25-50 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Xanh: Kinh doanh Xuất Nhập khẩu từ năm 2000 đến nay. Hoạt động chủ yếu đáp ứng nhu cầu kinh doanh thị trường trong ngoài nước. Duy trì việc hệ thống phân phối các khách hàng hiện tại mở rộng khách hàng phát triển sản phẩm bán ra huấn luyện các nhân viên đại diện bán hàng.