Công Ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Địa điểm: Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL: Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.