Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Địa điểm: 260 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 30000 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam: Kinh doanh ngành bảo hiểm nhân thọ: Tư vấn thiết lập kế hoạch tài chính trọn đời.

- Là công ty nước ngoài tại Việt Nam là công ty duy nhất vốn 100% từ Mỹ.