Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Liên Sơn

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Liên Sơn

Địa điểm: Số 01 Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn: Nhà thầu thi công công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường, bến cảng.