Asian Food Import AS

Asian Food Import AS

Địa điểm: 2 Lê Thành Phương, Tòa nhà Chánh Bổn, Tầng 4, Nha Trang, Khánh Hòa

Qui mô công ty: 10-25 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Asian Food Import AS: Công ty chuyên buôn bán thực phẩm châu Á.