Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Minh

Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Minh

Địa điểm: Lầu 2 - 126 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Minh: Chuyên cửa nhôm kính, cửa chống cháy, sơn nước.