Chức danh/Vị trí: Kế toán trưởng biết tiếng Trung

avatar

Đào Thu Hiền

Ngày sinh: 04-11-1973

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn

Quốc gia: Viet Nam

Điện thoại: 0903636738

Địa chỉ: 130L3 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Email: hoaianh1905@gmail.com

Thông tin nghề nghiệp
12 năm
Trưởng nhóm / Giám sát
Đại học
Chinese (Cantonese) - Cao cấp
Trưởng nhóm / Giám sát
Kế toán / Kiểm toán
Từ 15 đến 25 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân viên chính thức
04/08/2017
Mục tiêu nghề nghiệp

- Phấn đấu trở thành nhà quản lý, nhà lãnh đạo giỏi trong một công ty, tổ chức lớn trong nước  hoặc hợp tác với nước ngoài.

- Mong muốn được làm việc trong môi trường năng động giàu tính sáng tạo và có cơ hội thể hiện hết năng lực của bản thân.

- Muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Kinh nghiệm làm việc

Công ty đã từng làm việc

Công Ty TNHH Quốc Tế Rising Time

* Kế toán trưởng

* Các công việc thường xuyên ở vai trò Kế toán trưởng:
- Công tác hạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cuối cùng các công tác của các kế toán viên trong công ty, trong các công việc sau.
- Hướng dẫn, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
- Thực hiện theo dõi, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán.
- Theo dõi giám sát các khoản đầu tư dài hạn.
- Lập các chứng từ lương thưởng, phân bổ chi phí trả trước,... việc định khoản, hạch toán vào phần mềm kế toán.
- Kiểm tra, thiết lập đầy đủ và gởi đúng hạn các báo cáo kế toán như: Tờ khai VAT hàng quý, tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài hàng quý, quyết toán năm theo quy định của nhà nước.
- Theo dõi và làm hồ sơ nhập khẩu.
- Kiểm tra, đối chiếu và chỉnh sửa: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành thuộc hệ thống kế toán.
* Công tác quản lý tài chính, chi phí, công nợ:
- Hướng dẫn, giám sát nhân viên và kiểm duyệt lại việc lập sổ sách theo dõi, bảng tổng hợp, báo cáo phục vụ mục đích quản lý, gồm các vấn đề sau: Lập các báo cáo chi tiêu, kế hoạch tài chính của công ty.
- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình công nợ.
- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng chi tiêu, mua sắm, thanh toán, tình hình công nợ; vay nợ, cho vay trong công ty.
- Lập các báo cáo tài chính quản trị phục vụ mục đích quản lý.
- Kiểm tra việc bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của công ty.
- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
* Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc:
- Thực hiện tổ chức họp phòng định kỳ hàng tuần và đột xuất để xem xét tình hình, tháo gỡ vướng mắc, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó triển khai kế hoạch tuần tới, xúc tiến công việc theo tiến độ, phân giao nhiệm vụ mới.
- Điều phối việc phối hợp công tác giữa các kế toán viên với kế toán tổng hợp.
- Thực hiện đánh giá nhân viên định kỳ tháng, quý, năm.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
* Công tác tuyển dụng đào tạo:
- Tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên kế toán của công ty.
* Các công tác khác:
- Tổ chức công tác Kiểm toán định kỳ 6 tháng.
- Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần.
- Kiểm duyệt các hợp đồng, biên bản, công văn, giấy tờ, tài liệu của công ty.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của công ty và kiểm tra kiểm soát ngân sách doanh nghiệp.
* Các công việc thường xuyên ở vai trò Quyền Trưởng phòng hành chính nhân sự:
* Công tác hành chính:
- Tổ chức, hướng dẫn, giám sát và kiểm duyệt nhân viên hành chính tại công ty trong các việc.
- Soạn thảo các công văn,thông báo, quyết định, biên bản họp, hợp đồng, phụ lục, thanh lý hợp đồng và các văn bản, tài liệu khác. Lưu trữ các tài liệu.
- Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho các nhân viên.
- Mua mới, bảo dưỡng các phương tiện đi lại, máy móc trang thiết bị văn phòng.
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị công ty.
- Tổ chức các hoạt động dã ngoại, giao lưu thể thao trong công ty.
- Các công tác hành chính khác (quản lý con dấu, quản lý hệ thống tài sản, trang thiết bị, cấp phát văn phòng phẩm, sao lưu tài liệu...).
- Nghiên cứu đề xuất các chế độ phụ cấp, lương, thưởng đối với từng nhân viên.
- Tham gia sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với quy định hiện hành.
- Sửa đổi bổ sung quy định về lưu trữ tài liệu và triển khai tổ chức lại công tác lưu trữ tài liệu của phòng trong công ty.
- Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế hoạt động phòng tài chánh kế toán, các quy chế tạm ứng thanh toán, thang bảng lương, quy chế lương; Chuẩn hóa quy trình làm việc của kế toán công ty.
- Tổ chức lập hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh: Tăng vốn điều lệ, thay đổi cổ đông, hình thức, nghành nghề, người đại diện pháp luật, địa chị kinh doanh...

Công Ty TNHH Thời Đại Việt

* Kế toán trưởng

* Các công việc thường xuyên ở vai trò Kế toán trưởng:
- Công tác hạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cuối cùng các công tác của các kế toán viên trong công ty.
- Hướng dẫn, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
- Thực hiện theo dõi, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. Theo dõi giám sát các khoản đầu tư dài hạn.
- Lập các chứng từ lương thưởng, phân bổ chi phí trả trước, bảng tính lãi vay,... việc định khoản, hạch toán vào phần mềm kế toán.
- Kiểm tra, thiết lập đầy đủ và gởi đúng hạn các báo cáo kế toán như: Tờ khai VAT hàng tháng (quý), tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng quý, quyết toán năm theo quy định của nhà nước.
- Kiểm tra, đối chiếu và chỉnh sửa: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành thuộc hệ thống kế toán.
* Công tác quản lý tài chính, chi phí, công nợ:
- Hướng dẫn, giám sát nhân viên và kiểm duyệt lại việc lập sổ sách theo dõi, bảng tổng hợp, báo cáo phục vụ mục đích quản lý, gồm các vấn đề sau: Lập các báo cáo chi tiêu, kế hoạch tài chính của công ty.
- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình công nợ.
- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng chi tiêu, mua sắm, thanh toán, tình hình công nợ; vay nợ, cho vay trong công ty.
- Lập các báo cáo tài chính quản trị phục vụ mục đích quản lý.
- Kiểm tra việc bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của công ty.
- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
* Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc:
- Thực hiện tổ chức họp phòng định kỳ hàng tuần và đột xuất để xem xét tình hình, tháo gỡ vướng mắc, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó triển khai kế hoạch tuần tới, xúc tiến công việc theo tiến độ, phân giao nhiệm vụ mới.
- Điều phối việc phối hợp công tác giữa các kế toán viên với kế toán tổng hợp. Thực hiện đánh giá nhân viên định kỳ tháng, quý, năm.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
* Công tác tuyển dụng đào tạo:
- Tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên kế toán của công ty.
* Các công tác khác:
- Tổ chức công tác Kiểm toán định kỳ 6 tháng.
- Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần.
- Kiểm duyệt các hợp đồng, biên bản, công văn, giấy tờ, tài liệu của công ty.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của công ty và kiểm tra kiểm soát ngân sách doanh nghiệp.

Công Ty TNHH Giày Duy Hưng

* Kế toán tổng hợp

* Các công việc đã đảm nhận:
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết. Lập bảng lương, khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, theo dõi, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, như: lập thẻ tài sản cố định, hồ sơ tài sản cố định theo đúng quy định kế toán, lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, lập các biên bản và giấy tờ cần thiết đối với việc thanh lý tài sản, TS hỏng, mất, lập biên bản kiểm kê tài sản cuối năm, các biên bản định giá tài sản gửi đi góp vốn.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, gồm: Lập sổ theo dõi công nợ từng đối tượng, lập các biên bản đối chiểu công nợ theo từng giai đoạn mua hàng hoặc theo quý, năm, làm các công văn gia hạn nợ, các biên bản trừ nợ và các giấy tờ khác liên quan.
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng quý, thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho các nhân viên mới, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm cho nhân viên.
- Hạch toán vào sổ sách, phần mềm kế toán các tài khoản tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, phân bổ chi phí trả trước, khấu hao, lương, thuế, phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, giá vốn và cân đối tài khoản.
- Lập BC tài chính, báo cáo quản trị quý, năm dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công tác khác trong phòng tài chính kế toán như: Lập các báo cáo tuần, biên bản họp, các giấy đề nghị gửi ban lãnh đạo, biên bản nhận góp vốn, thông báo, công văn... của P.TCKT, tổ chức công tác lưu trữ giấy tờ, tài liệu trong phòng.

Công Ty TNHH Đông Á

* Kế toán viên

* Các công việc đã đảm nhận:
- Thu thập tất cả các hóa đơn, chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để kê khai và hạch toán sổ sách vào phần mềm.
- Xem xét kiểm tra các hóa đơn có hợp pháp, hợp lý, hợp lệ không, trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp thì phải xử lý ngay theo quy định của pháp luật.
- Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhập, phiếu xuất ngay trong ngày. Vào sổ quỹ, sổ tiền gởi và các sổ sách cần thiết khác. Lập tờ khai các loại thuế: GTGT, TNCN, TNDN, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng và quý.
- Tính lương, bảo hiểm, các khoản phụ cấp khác cho người lao động.
- Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ.
- Theo dõi công nợ của khách hàng.

Kỹ năng chuyên môn

WORKBANK.VN - Ngân hàng việc làm trực tuyến hàng đầu Việt Nam, luôn cập nhật thông tin việc làm mới nhất trên toàn quốc, được thành lập năm 2008.

Giới thiệu
Thỏa thuận sử dụng
Quy chế hoạt động
Chính sách bảo mật thông tin
Cơ chế giải quyết tranh chấp

Liên hệ

Phone:
028.6264.9264 / 028.54052.777
Email:
support@workbank.vn
Địa chỉ:
Xem bản đồ
Trợ giúp

Copyright © by WORKBANK.VN. All right reserved. Giấy tiếp nhận: 246/PTTH&TTĐT của Cục PTTH-TTĐT cấp ngày 7/11/2008.

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Phan Quang - GPKD: 0303685627 - Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM - Cấp ngày: 10/03/2005

Trụ sở: 343/42 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM - Điện thoại: 028.6264.9264 - 028.54052.777