Chức danh/Vị trí: Nhân viên kế toán tổng hợp

avatar

Nguyễn Phúc Tín

Ngày sinh: 2-12-1989

Giới tính: Nam - Độc thân

Quốc gia: Viet Nam

Điện thoại: 0909852807

Địa chỉ: 267/5 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

Email: nguyenphuctin@gmail.com

Thông tin nghề nghiệp
5 năm
Nhân viên
Đại học
English - Trung cấp
Nhân viên
Kế toán / Kiểm toán
Từ 8 đến 10 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân viên chính thức
22/06/2017
Mục tiêu nghề nghiệp

- Đã từng làm việc ở các khâu kế toán thanh toán tiền mặt, ngân hàng (thanh toán trong nước, ngoài nước), thuế, công nợ, hàng hoá, doanh thu, giá vốn...

- Mong muốn làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến đúng công việc chuyên môn để phát huy tốt khả năng của mình.

- Mục tiêu trong công việc học hỏi để có thể nắm bắt tốt công việc để có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp.

- Nguyện vọng của tôi là làm việc đúng ở phòng kế toán, mong muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên sâu, sơ bộ nắm bắt công việc của kế toán tổng hợp, có thể tiếp xúc được báo cáo tài chính nhiều hơn.

Kinh nghiệm làm việc

Công ty đã từng làm việc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận

* Nhân viên

- Với kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) (ngành nghề hoạt động: sản xuất hàng điện tử với sản phẩm karaoke Arirang, dịch vụ nhập khẩu hàng điện tử, xuất khẩu hàng nông sản, bất động sản, nhà hàng khách sạn, hồ tiêu thành phẩm), công việc hàng tháng tại công ty:
* Kế toán thuế:
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu tra.
- Khai báo thuế theo tháng, quý, báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Khai báo thuế GTGT, thuế TTĐB hàng tháng,...
- Theo dõi số thuế không khấu trừ hết.
- Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng nông sản xuất khẩu, giao dịch với thuế.
* Theo dõi hợp đồng:
- Theo dõi đôn đốc công nợ phải thu đến hạn, cũng như các khoản phải trả đến hạn theo hợp đồng để đề nghị thanh toán.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Theo dõi hạn mức cho nợ, thời gian nợ, dư nợ của mỗi khách hàng.
* Kế toán doanh thu bán hàng:
- Giá vốn hàng bán trong tháng để căn cứ tính lợi nhuận trong tháng, đối chiếu doanh thu với phòng kinh doanh.
- Tập hợp các chứng từ để ghi nhận, hạch toán doanh thu.
- Lên báo cáo doanh thu hàng tháng.
* Kế toán hàng hóa:
- Tập hợp phiếu nhập kho xuất kho hàng hóa, để theo dõi, tính giá vốn hàng hoá nhập, xuất kho trong kỳ, cuối tháng lên báo cáo nhập xuất tồn.
- Để làm căn cứ cho việc ước tính lựơng hàng cần nhập cho tháng sau.
* Kế toán thanh toán tiền mặt:
- Thực hiện các lệnh thu chi, tạm ứng phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra chứng từ thanh toán, lưu trữ, đối chiếu số dư tồn quỹ với thủ quỹ hàng ngày.
- Lập báo cáo thu chi hàng ngày.
* Kế toán ngân hàng:
- Tập hợp các chứng từ thanh toán, kiểm tra bộ chứng từ thanh toán, trình duyệt.
- Thực hiện giao dịch ngân hàng, lập các uỷ nhiệm chi thanh toán trong nước, hồ sơ thanh toán quốc tế.
- Theo dõi hồ sơ vay, lập hồ sơ giải ngân, thủ tục giải chấp thế chấp.
- Xử lý hạch toán các chứng từ báo có, báo nợ của ngân hàng, đối chiếu số dư với ngân hàng, lập các báo cáo liên quan.
* Đối chiếu số liệu với các chi nhánh:
- Lưu trữ chứng từ, lập các báo cáo hàng tháng về doanh thu, thuế, tình hình công nợ cho cấp trên giao.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc cho kế tóan trưởng.

Bảo Hiểm Đông Sài Gòn - Tổng Cty CP Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)

* Kế toán tổng hợp

* Kế toán doanh thu:
- Tập hợp các chứng từ hợp đồng, hóa đơn, kiểm tra hợp đồng, hạch toán ghi nhận doanh thu.
- Theo dõi hợp đồng chưa phát sinh trách nhiệm, doanh thu bán hàng, doanh thu bán hàng, doanh thu thực thu, doanh thu nhận trước.
- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ các chứng từ gốc doanh thu, hạch toán doanh thu hàng ngày, chịu trách nhiệm báo cáo doanh thu hàng tháng.
* Kế toán công nợ:
- Theo dõi thời hạn thanh toán, kỳ thanh toán của hợp đồng, hàng ngày theo dõi tình hình công nợ khách hàng, công nợ đại lý bảo hiểm,đôn đốc các phòng kinh doanh thanh toán phí, hạch toán kế toán các nghiệp vụ công nợ khách hàng, thanh toán phí.
- Cuối tháng đối chiếu công nợ với các phòng kinh doanh, kiểm tra hạn thanh toán các công nợ, báo cáo công nợ cho trưởng phòng.
* Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ, hóa đơn, ấn chỉ:
- Thực hiện nhập kho công cụ dụng cụ, tài sản, lên các phiếu nhập kho, xuất kho.
- Định kỳ tính giá xuất kho, tính mức khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra tình hình sử dụng, báo cáo nhập xuất tồn hóa đơn ân chỉ, tài sản, công cụ dụng cụ.
* Kế toán thuế:
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào đầu ra, tính thuế TNCN.
- Khai báo thuế hàng tháng, quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ấn chỉ.
- Lập và nộp tờ khai báo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNCN đại lý bảo hiểm, hạch toán kế toán các khoản thuế phát sinh, lên giấy nộp tiền vào NSNN.
- Quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập báo cáo tài chính.
* Kế toán thanh toán tiền mặt:
- Kiểm tra tính hợp pháp hợp lí hợp lệ của chứng từ thanh toán.
- Thực hiện thu chi, thực hiện các lệnh thu chi, tạm ứng phát sinh hàng ngày.
- Lưu trữ, đối chiếu số dư tồn quỹ với thủ quỹ hàng ngày.
- Lập báo cáo thu chi hàng ngày.
* Kế toán ngân hàng:
- Tập hợp kiểm tra chứng từ thanh toán, thưc hiện giao dịch ngân hàng, lập các uỷ nhiệm chi.
- Xử lý định khoản hạch toán các chứng từ báo cáo, báo nợ của ngân hàng, đối chiếu số dư với ngân hàng, lập các báo cáo các tài khoản ngân hàng.
- Khai báo khai trình tình hình tăng giảm lao động với liên đoàn lao động, thực hiện các thủ tục BHXH như tăng giảm lao động, tính BHXH hàng tháng, giao dịch với cơ quan BHXH, một số công việc hành chính.
- Các công việc khác liên quan đến kế toán như: đối chiếu số liệu với các phòng kinh doanh, lưu trữ chứng từ, lập các báo cáo cấp trên giao.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc cho kế tóan trưởng, tổng công ty.

Quá trình học tập

Đại Học Tài Chính Marketing

Bằng cấp: Đại học

* 12/2013: Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chi Minh.

- Bằng cấp: Khác.

- Đạt các chứng chỉ: Xuất nhập khẩu, Báo cáo thuế, Báo cáo Tài chính, chứng chỉ kế toán trưởng.

*  10/2012: Tốt nghiệp Đại Học Tài Chính Marketing.

- Bằng cấp: Đại học.

- Tốt nghiệp ngành Tin học - Kế toán.

* 8/2010: Tốt nghiệp Đại Học Tài Chính Marketing

- Bằng cấp: Cao đẳng.

- Tin học: Word, excel, lập trình trên excel, access, lập trình trên access, visio, cơ sở dữ liệu, microsoft SQL server, microsoft visual studio VB, visual foxpro, hệ thống thông tin kinh tế, các phần mềm hỗ trợ kế toán: SSP, Imas, Cads.
- Kế toán: Nắm vững nghiệp vụ kế toán, nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị, thuế, kế toán hành chính, kiểm toán.

* 5/2010: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm TPHCM

- Bằng cấp: Khác.

- Anh văn: Level B.

Kỹ năng chuyên môn
Thông tin tham khảo

Kế toán trưởng

Công Ty Bảo Hiểm MIC Đông Sài Gòn

Phó phòng Tài chính Kế hoạch

Cty CP Dịch Vụ Phú Nhuận

WORKBANK.VN - Ngân hàng việc làm trực tuyến hàng đầu Việt Nam, luôn cập nhật thông tin việc làm mới nhất trên toàn quốc, được thành lập năm 2008.

Giới thiệu
Thỏa thuận sử dụng
Quy chế hoạt động
Chính sách bảo mật thông tin
Cơ chế giải quyết tranh chấp

Liên hệ

Phone:
028.6264.9264 / 028.54052.777
Email:
support@workbank.vn
Địa chỉ:
Xem bản đồ
Trợ giúp

Copyright © by WORKBANK.VN. All right reserved. Giấy tiếp nhận: 246/PTTH&TTĐT của Cục PTTH-TTĐT cấp ngày 7/11/2008.

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Phan Quang - GPKD: 0303685627 - Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM - Cấp ngày: 10/03/2005

Trụ sở: 343/42 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM - Điện thoại: 028.6264.9264 - 028.54052.777