Nhân viên tư vấn thẩm mỹ

Công Ty Cổ Phần GSH Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Trưởng phó chi nhánh điều trị

Công Ty Cổ Phần GSH Việt Nam

Mức lương: 30 - 31 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-12-2017
Ngày cập nhật: 13-12-2017
Ngày cập nhật: 13-12-2017
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên dịch vụ kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên bán hàng showroom

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên công nợ, công trình

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Hawee

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên kinh doanh dự án cơ điện

Công Ty Cổ Phần Hawee

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Hawee

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Kỹ sư giám sát cơ điện

Công Ty Cổ Phần Hawee

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên hành chính

Công Ty Cổ Phần Hawee

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Giám đốc phát triển dự án miền Nam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: 25 - 35 triệu
Địa điểm: Bình Thuận, Bình Định, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Định, Hà Nội, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Trợ lý dự án

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Lễ tân

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Kỹ sư điện công nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Kỹ sư tự động hóa

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Kế toán vật tư, công nợ

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Phó phòng kế toán thuế

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên kinh doanh công trình

Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Thực tập sinh marketing online

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Trưởng ca, chuyên viên tư vấn

Công Ty TNHH Hoa Sen Việt

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên đánh máy

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Ngô Thị Trinh

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-12-2017

Nhân viên giao hàng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Trường Phát

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-12-2017

Nhân viên xử lý đơn hàng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Trường Phát

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-12-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 1660
 • 626
 • 225
 • 205
 • 109
 • 95
 • 42
 • 40
 • 38
 • 35

NGÀNH NGHỀ

 • 714
 • 291
 • 230
 • 215
 • 212
 • 192
 • 187
 • 177
 • 175
 • 154

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG