Trưởng bộ phận hành chính

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Chuyên viên nhân sự

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Chuyên viên quản lý thương hiệu

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Chuyên viên hành chính

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Chuyên viên pháp chế

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Kế toán kiểm toán

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Trưởng bộ phận kỹ thuật

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Nhân viên quản lý thiết bị

Công Ty TNHH Lu Thai - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-02-2016

Phiên dịch công trình biết tiếng Hoa

Công Ty TNHH Lu Thai - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-02-2016

Phiên dịch xưởng biết tiếng Hoa

Công Ty TNHH Lu Thai - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 03-02-2016

Nhân viên biết tiếng Anh

Công Ty TNHH Shinwoo Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 19-01-2016

Nhân viên biết tiếng Nhật

Công Ty TNHH Shinwoo Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 19-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 15

NGÀNH NGHỀ

  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG