Quản đốc sản xuất

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận nhân sự

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận tính giá thành

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận đặt mua hàng

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận khai phát mẫu

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận quản lý chất lượng

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

Trưởng bộ phận trách nhiệm xã hội

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 06-07-2016

QA Assistant Manager

HR Strategy

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 01-07-2016

Senior Autocad Operator

HR Strategy

Mức lương: $750 - $1100
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-06-2016

Nhân viên thiết kế - phát triển sản phẩm

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-06-2016

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-06-2016
Ngày cập nhật: 17-06-2016

Y tá nhà máy

Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-05-2016

Nhân viên kế toán kho

Công Ty CP ĐT TM SX BMG

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-05-2016

Giám đốc nhân sự

Công Ty CP Cáp Điện Thịnh Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-05-2016

Kỹ sư luyện kim

Công Ty CP Cáp Điện Thịnh Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-05-2016

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2016

Công nhân vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2016

Nhân viên QA/QC

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2016

Nhân viên điều độ sản xuất

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2016

Nhân viên KCS thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2016

Nhân viên đào tạo

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 08-05-2016

Bảo trì - sửa máy móc

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-04-2016

Nhân viên thu mua - kinh doanh

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 05-04-2016

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Javi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-03-2016

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty TNHH Javi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-03-2016

Nhân viên QC

Công Ty TNHH Javi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-03-2016

Sales Executive

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $700 - $1200
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 17-03-2016

Warehouse Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 28 - 30 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 17-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 47

NGÀNH NGHỀ

 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG