Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tiền Khởi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-03-2017
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Nhân viên KCS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thắng

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-03-2017

Nhân viên văn phòng

Cty TNHH Thiết Bị Đông Lạnh Kuen Ling VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 10-03-2017

Kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên an toàn lao động - HSE

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Nhân viên thu mua

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Kế toán trưởng

Headhunt Viet Nam

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hành Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-02-2017
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Nhân viên hành chính nhân sự

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hành Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hành Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-02-2017
Ngày cập nhật: 21-02-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thắng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-02-2017

Phiên Dịch / Trợ Lý Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Thép Top Pro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 26-12-2016

Kỹ sư tự động hóa

Công Ty Cổ Phần Đa Quốc Gia Tân Phú Minh

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 24-11-2016

Thợ cơ khí/ Thợ hàn/ Cơ điện

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 27-10-2016

Giám đốc nhà máy

Cty TNHH SX & TM Bao Bì Lập Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 23-09-2016

Merchandising Manager

HR Strategy

Mức lương: $1500 - $1700
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-09-2016

Recruitment cum Admin Staff

HR Strategy

Mức lương: $500 - $800
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 26-08-2016

Nhân viên kế toán giá thành

Công Ty TNHH Hanacobivina - Lock & Lock VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 16-08-2016
Ngày cập nhật: 16-08-2016

Nhân viên quản lý chất lượng QC

Công Ty TNHH Hanacobivina - Lock & Lock VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 16-08-2016

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Hanacobivina - Lock & Lock VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 16-08-2016

Production Coordinator

HR Strategy

Mức lương: $1000 - $1500
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 27-07-2016

QA/QC Executive

HR Strategy

Mức lương: $1000 - $1200
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 27-07-2016

Bảo vệ nội bộ

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 22-07-2016

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thép Top Pro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 14-07-2016

Kế toán kho - Giá thành

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 08-07-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 77

NGÀNH NGHỀ

 • 10
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG