Giám đốc tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

Mức lương: 40 - 45 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017
Ngày cập nhật: 13-11-2017

Tiếp tân

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Thư ký ban tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Đầu bếp

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên giao hàng xe tải

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Samedco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Kỹ sư cơ khí

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Lao động phổ thông

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Long

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-11-2017

Nhân viên giao hàng

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên quản lý kho

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-11-2017

Nhân viên kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao

Công Ty Thị Nông H-Farm

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Nhân viên văn phòng

Trung Tâm Anh Ngữ Philip

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Kỹ sư thi công điện

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòa Lan

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Kế toán viên

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòa Lan

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017
Ngày cập nhật: 10-11-2017
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Giám đốc kinh doanh mua vào

Trung Tâm Điện Máy - Nội Thất Thiên Nam Hòa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Nhân viên kinh doanh - dịch vụ

Trung Tâm Điện Máy - Nội Thất Thiên Nam Hòa

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Kỹ sư điện - điện tử

Công Ty Cổ Phần Hữu Toàn

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017

Họa viên cơ khí, điện

Công Ty Cổ Phần Hữu Toàn

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 5652

NGÀNH NGHỀ

 • 1328
 • 384
 • 353
 • 336
 • 320
 • 291
 • 282
 • 263
 • 240
 • 225

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG