Ngày cập nhật: 09-03-2016

Kiến trúc sư

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2016

Kỹ sư hạ tầng

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2016
Ngày cập nhật: 09-03-2016
Ngày cập nhật: 09-03-2016

Nhân viên thiết kế

Công Ty TNHH Quảng Cáo Tam Giang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2016

Trợ lý Giám đốc

Công Ty TNHH Quảng Cáo Tam Giang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2016
Ngày cập nhật: 09-03-2016
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Công nhân lành nghề

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên vệ sinh

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên kỹ thuật

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên dịch vụ

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên lễ tân

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên pháp lý

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Giám sát kỹ thuật

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Trưởng nhóm kinh doanh

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Trưởng phòng kinh doanh

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Thư ký dự án/ Tiếp tân

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Giám đốc quản lý dự án

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Giám sát cơ điện M&E

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Kỹ sư thiết kế cơ hoặc điện

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Giám đốc cơ điện M&E

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Kỹ sư kết cấu công trình

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Giám đốc kết cấu công trình

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên bán hàng

Quần Áo Big Size Linhstyle

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016
Ngày cập nhật: 08-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 732

NGÀNH NGHỀ

 • 144
 • 68
 • 48
 • 45
 • 38
 • 29
 • 25
 • 24
 • 24
 • 20

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG