Ngày cập nhật: 04-12-2017

Lập trình viên java - Fresher/ Senior

Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-12-2017
Ngày cập nhật: 04-12-2017

Thực tập sinh kế toán

Cty CP Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-12-2017
Ngày cập nhật: 04-12-2017

Chuyên viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Chuyên viên marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Chuyên viên content marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Trưởng nhóm xuất nhập khẩu

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Tổ trưởng kỹ thuật

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: 9 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Trưởng phòng cây xanh

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Trưởng bộ phận vệ sinh môi trường

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Trợ lý kế hoạch

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-12-2017

Lập trình viên iOS

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Điện Tử VNPT Epay

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-12-2017

Chuyên viên tư vấn dự án bất động sản

Nhà Việt Invest

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-12-2017

Nhân viên marketing

Nhà Việt Invest

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-12-2017

Nhân viên telesale

Nhà Việt Invest

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-12-2017

Thiết kế mobile app

Bankon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-12-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH NV Bridge

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-12-2017
Ngày cập nhật: 30-11-2017

Thư ký tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-11-2017

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-11-2017

Nhân viên bán hàng

Openasia Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-11-2017

Chuyên viên IT

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Kỹ sư điện tử y sinh, cộng tác viên

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Nhân viên thủ kho thiết bị y tế

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần Armephaco

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2017
Ngày cập nhật: 29-11-2017

Kế toán thuế

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

Giám đốc kinh doanh dự án

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-11-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 1967

NGÀNH NGHỀ

 • 502
 • 262
 • 166
 • 161
 • 125
 • 108
 • 96
 • 93
 • 87
 • 84

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG