Nhân viên kỹ thuật

Cty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 18-06-2016

Nhân viên điều phối - Thời vụ 6 tháng

Công Ty TNHH Cùng Mua

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 14-06-2016
Ngày cập nhật: 14-06-2016
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Nhân viên nhân sự

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Bác sĩ ngoại thần kinh

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

KTV/ Trưởng chẩn đoán hình ảnh

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Bác sĩ nội soi tiêu hóa

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Bác sĩ siêu âm

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Bác sĩ nội tổng quát

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Bác sĩ chấn thương chỉnh hình

Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Lái xe nâng

Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 13-05-2016

Báo cáo sản xuất

Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-05-2016

Chuyên viên quản lý chi phí

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Phó phòng kinh doanh - marketing

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Thư ký y khoa

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Phó phòng chăm sóc khách hàng

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Phó phòng công nghệ thông tin

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Chuyên viên lao động tiền lương

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016

Chuyên viên xây dựng nhận diện thương hiệu

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 12-04-2016
Ngày cập nhật: 08-04-2016

Nhân viên kế toán

Cty CP TM DV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-04-2016

Nhân viên văn phòng

Cty CP TM DV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-04-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty CP TM DV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-04-2016

Nhân viên telesales

Cty CP TM DV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-04-2016

Nhân viên lễ tân

Công Ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 07-04-2016

Nhân viên bảo trì ngành điện, tự động

Công Ty TNHH SX TM Tiến Nga

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 31-03-2016

Quản lý đóng gói

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Quản lý lò nung

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 69

NGÀNH NGHỀ

 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG