Quản lý kinh doanh chi nhánh

Cty CP Sản Xuất Thương Mại Lý Bảo Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Trợ lý kinh doanh

Cty CP Sản Xuất Thương Mại Lý Bảo Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-05-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Phúc Hoàng Ngọc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 27-04-2016

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần 247

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 25-04-2016
Ngày cập nhật: 14-04-2016

Bảo vệ công trình

Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Phúc Hoàng Ngọc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 30-03-2016
Ngày cập nhật: 30-03-2016
Ngày cập nhật: 29-03-2016

Kiến trúc sư

Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Phúc Hoàng Ngọc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 23-03-2016

Nhân viên kỹ thuật

Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Phúc Hoàng Ngọc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 23-03-2016
Ngày cập nhật: 19-03-2016
Ngày cập nhật: 17-03-2016

Quản lý đại lý

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-03-2016
Ngày cập nhật: 11-03-2016
Ngày cập nhật: 07-03-2016
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Việc làm tại Nhật Bản

Công Ty TNHH KTM

Mức lương: 24 - 27 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-02-2016

Thợ công trình

Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-02-2016

Kỹ thuật sửa chữa điện tử

Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-02-2016

Kỹ sư máy xây dựng

Công Ty Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Giám đốc điều hành

Công Ty Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Giám đốc kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng

Công Ty TNHH SX-TM-DV Bạch Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 21-01-2016

Quản lý kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-01-2016

Quản lý đại lý máy NLMT

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-01-2016
Ngày cập nhật: 14-01-2016
Ngày cập nhật: 14-01-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 29

NGÀNH NGHỀ

 • 12
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG