Legal Executive

Chiến Lược Nhân Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 28-11-2016

Trưởng phòng pháp chế

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tràng Tiền

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-11-2016

Legal Specialist - Manufacturing

HR Strategy

Mức lương: $450 - $800
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 07-09-2016

Chuyên viên pháp chế

Cty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 22-08-2016

Nhân viên đại học Luật

Công Ty Cổ Phần Long Sơn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-07-2016

Chuyên viên pháp lý dự án BĐS

Công Ty TNHH Hoàn Cầu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-07-2016

Nhân viên luật thực phẩm - Regulator

Công Ty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 23-06-2016

Chuyên viên pháp lý

Công Ty TNHH TM DV Kỷ Nguyên Vàng Consultant

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 03-06-2016

Giám đốc pháp lý dự án

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-05-2016

Legal Associate

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 17-05-2016

Chuyên viên pháp lý

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 12-05-2016

Nhân viên tư vấn

Cty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-05-2016

Legal Unit Head

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $2000 - $2500
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-04-2016

Nhân viên đại học Luật

Công Ty Cổ Phần Long Sơn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-04-2016

Chuyên viên pháp lý khách hàng

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-04-2016

Nhân viên thu hồi công nợ

Công Ty Cổ Phần Ba An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-04-2016

Cử nhân luật

Cty TNHH Polytex Far Eastern - Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-03-2016

Trưởng phòng pháp chế đầu tư

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-03-2016

Trưởng phòng pháp chế

Công Ty Cổ Phần NSH Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-03-2016

Chuyên viên pháp chế

Tập Đoàn Ngọc Nghĩa

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Chuyên viên pháp chế

Công Ty CP KCN Thành Thành Công

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Chuyên viên pháp chế

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2016
Ngày cập nhật: 09-03-2016

Nhân viên pháp lý

Cty CP Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-02-2016

Nhân viên pháp chế

Công Ty CP Cơ Điện Lạnh Đại Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2016

Nhân viên pháp lý

Công Ty TNHH Giày Gia Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-02-2016

Nhân viên pháp lý

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Sin

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH B.H.N

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Chuyên viên pháp chế

Công Ty TNHH Nhựa Đường Minh Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 22
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 32

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG