Lập trình viên magento

Cty TNHH TM Và PT Công Nghệ Phần Mềm TCSOFT

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-03-2017

Lập trình viên dotnet

Cty TNHH TM Và PT Công Nghệ Phần Mềm TCSOFT

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-03-2017

Thiết kế đồ họa

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-03-2017

Cộng tác viên kinh doanh

Công Ty TNHH Digipower

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-03-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-03-2017

Nhân viên phát triển ứng dụng mobile

Báo Tuổi Trẻ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-03-2017

Lập trình viên .NET

Cty CP Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

Mức lương: $400 - $900
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2017

Lập trình viên game server

Cty CP Truyền Thông Và Phát Triển Thái Bình Dương

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Nhân viên phát triển Mobile app, website

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Nhân viên Kỹ thuật máy tính

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Web developer (Ruby) - Lập trình viên Ruby on Rails

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

IT - System developer (C#.NET)/ Kỹ sư hệ thống

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Web developer (PHP)/ Lập trình viên PHP

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Mobile developer (Android) - Lập trình viên Android

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Nhân viên thiết kế (App di động)

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

BrSE - Kỹ sư cầu nối

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Mobile developer - Lập trình viên iOS

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Nhân viên IT - phần mềm

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên lập trình Java

Công Ty CP Tư Vấn Quản Trị HKT

Mức lương: 4 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Kỹ sư hệ thống

Công Ty CP CodeLovers Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-02-2017

Lập trình C#, PHP, Javacript

Tin Học Nhật

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-02-2017

Lập trình viên PHP

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ EDN

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 252
 • 97
 • 10
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

NGÀNH NGHỀ

 • 357

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG