Quản lý phần mềm

QSR Vietnam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Nhân viên SEO

Cty TNHH Quản Trị Hồng Lĩnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Nhân viên lập trình web PHP

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Mobile App Developer

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Nhân viên nhập liệu

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

C++ Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Automation Testing Engineer - Selenium

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

.NET Software Engineers - SE/SSE

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Java Software/ Senior Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Testing Fresher Training Program

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Web Developer

JellyFish HR

Mức lương: $500 - $700
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-01-2016

Web Developer

Công Ty TNHH Donuts Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-01-2016

Smartphone Developer - Android, iOS

Công Ty TNHH Donuts Hà Nội

Mức lương: $600 - $1500
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-01-2016
Ngày cập nhật: 25-01-2016

Nhân viên lập trình .Net - ERP

Công Ty NTI Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 25-01-2016

Nhân viên lập trình Web

Công Ty TNHH LeMatin

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2016

Chuyên viên công nghệ thông tin

Công Ty TNHH Dược Phẩm Phaco

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 18-01-2016

Nhân viên IT

Công Ty May Mặc Tại Bình Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Nhân viên IT

Công Ty TNHH B.H.N

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-01-2016
Ngày cập nhật: 15-01-2016

Junior/Senior Java Develop

Headhunt Viet Nam

Mức lương: $300 - $1100
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Snr PHP Developer

Headhunt Viet Nam

Mức lương: $500 - $900
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Java Leader

Headhunt Viet Nam

Mức lương: $700 - $1400
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2016

C/C++ Develop

Headhunt Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Lập trình viên

Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Ma Yo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-01-2016

Kỹ sư phần mềm/ IT - Lập trình Java

Công Ty TNHH SX & TM Cát Thái

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

Java Team Lead

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

Quality Control Engineers - automation Selenium/ Manual

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

.NET Software Engineers - SE/SSE

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

Java Software/ Senior Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 25
  • 4
  • 2
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 32

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG