Nhân viên

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 06-01-2017

Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Công Ty TNHH Sekonix Vina

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG