Chuyên viên tư vấn tài chính

Tập Đoàn Tài Chính Dầu Khí Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-08-2016

Nhân viên tư vấn

Tập Đoàn Tài Chính Generali

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-06-2016

Insurance Specialist

Công Ty TNHH AIA Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-06-2016

Nhân viên

Cty TNHH Toàn Tâm Ý

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-06-2016

Chuyên viên bảo hiểm kênh ngân hàng

Công Ty BHNT Manulife Việt Nam

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-06-2016

Nhân viên tư vấn

Tập Đoàn Tài Chính Generali

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-06-2016

Nhân viên tư vấn

Tập Đoàn Tài Chính Generali

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-06-2016

Nhân viên

Công Ty TNHH BHNT Great Eastern

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-05-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-05-2016

Cộng tác viên bảo hiểm

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-05-2016

Trưởng nhóm kinh doanh

Dai-ichi Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-05-2016

Nhân viên tư vấn tài chính

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-05-2016

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty Bảo Hiểm BSH Đông Đô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-05-2016

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Bảo Hiểm BSH Đông Đô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-05-2016

Nhân viên hành chính tư vấn

Dai-ichi-life

Mức lương: 4 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-05-2016

Trưởng nhóm bảo hiểm

Cty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-05-2016

Trợ lý bộ phận bảo hiểm

Cty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-05-2016

Nhân viên tư vấn bán hàng

Tập Đoàn Hoa Sao

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-03-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty Cổ Phần Bảo Hiểm Phú Hưng (Non-life Insurance)

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Cố vấn dịch vụ mảng bảo hiểm

Công Ty TNHH Ô Tô Việt Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-01-2016

Team Leader - Bảo hiểm nhân thọ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Cầu Vồng

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Cầu Vồng

Mức lương: 3 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH An Phát Thịnh Vượng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 17
  • 7

NGÀNH NGHỀ

  • 23

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG