Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Nam

Địa điểm: Số 05 Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Trung Tâm Điều Độ HTĐ Miền Nam: Số 05 Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, TPHCM.