Phân Hiệu ĐT Việt Bắc - Trường CĐ Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam

Địa điểm: Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Giới thiệu về công ty

- Phân Hiệu ĐT Việt Bắc - Trường CĐ Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam: Đào tạo các nghề: Trung cấp nghề KT Khai thác mỏ; Trung cấp nghề KT Cơ điện mỏ; Sơ cấp nghề KT Khai thác mỏ.