Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ngọc Bích

Địa điểm: 227-229 Nguyễn Công Trứ, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ngọc Bích: Kinh doanh nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các mặt hàng có liên quan.