Cty Sakita

Cty Sakita

Địa điểm: 408/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Cty Sakita: 408/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM.