Công Ty TNHH Delta Galil Việt Nam

Địa điểm: Phú Nhơn, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Công Ty TNHH Delta Galil Việt Nam: Ngành công nghệ may. Công ty mở chi nhánh tại Cát Trinh, Phù Cát vào năm 2015.