Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Giảng viên khoa XH học, công tác xã hội, Đông Nam Á
Trường Đại Học Mở TP.HCM
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay