Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lái xe bằng B2 trở lên và phụ xe
Công Ty Vận Tải Và Sản Xuất Phú Hải
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay