Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trưởng phòng kinh doanh
Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay