Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Kế toán bán hàng phụ trách tuyển dụng
Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay