Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Kỹ sư giám định
Cty CP Định Giá Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thịnh Vượng
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay