Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Giám sát bán hàng special account
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Tài Tài
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay