Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trợ lý giám đốc
Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Linh
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay