Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách Marketing
Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay