Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên/ Phó phòng hành chính nhân sự
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Sin
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay