Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên thiết kế nội thất
Nguyễn Công Tín
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 9-12 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đồng Nai 17-04-2017
Nhân viên kỹ thuật sơn đồ gỗ
Triệu Vĩnh Quyền
Học vấn: Trung học
11 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 09-12-2015
Kỹ sư chế biến gỗ
Trương Thị Lý Tâm
Học vấn: Đại học
1 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh 07-11-2014
Nhân viên thiết kế và triển khai nội thất
Trương Ngọc Linh
Học vấn: Đại học
4 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 11-07-2014
thiết kế nội thất
Phạm Thị Nhung
Học vấn: Đại học
1 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 02-07-2014
chỉ huy trưởng, giám sát, quản đốc
Lê Văn Thảo
Học vấn: Trung cấp
11 năm 8-15 triệu Hồ Chí Minh 29-04-2014
nhân viên qc co kinh nghiệm trong quản lý nhà máy
Hồ Mẫn
Học vấn: Cao đẳng
6 năm 8-10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định 21-04-2014