Sắp xếp:
Ứng viênKinh nghiệmLươngNơi làm việcCập nhật
Nhân viên hành chính văn thư
Lê Thị Thảo Hoàng
Học vấn:Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh 18-06-2017
tìm việc làm về thư viện hoặc lưu trữ
Nguyễn Thị Mai
Học vấn:Cao đẳng
Chưa có 3-4 triệu Hồ Chí Minh 06-11-2014
Nhân viên văn phòng
Nguyễn Thị Hồng Vân
Học vấn:Cao đẳng
Chưa có Thỏa thuận Đà Nẵng 23-08-2014