Sắp xếp:
Ứng viênKinh nghiệmLươngNơi làm việcCập nhật
Nhân viên kế hoạch
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
Học vấn:Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 7-8 triệu Bình Dương 02-02-2018
Nhân viên thống kê - kế toán có kinh nghiệm
Nguyễn Thị Luyến
Học vấn:Cao đẳng
1 năm Thỏa thuận Bình Dương 31-03-2014
Kế toán
Trần Thị Hà
Học vấn:Đại học
1 năm 3-4 triệu Bình Dương 01-03-2014