Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên văn phòng
Đỗ Thị Kim Oanh
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 15-06-2017
Kế toán, nhân viên văn phòng, nhân sự
Nguyễn Thị Thanh Tú
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 6-7 triệu Bình Dương 15-06-2017
Nhân viên văn phòng
Đỗ Thị Kim Oanh
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 14-06-2017
Nhân viên kế toán
Đặng Minh Đại
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
Chưa có 7-10 triệu Hà Nội 11-06-2017
Nhân viên kế toán
Lê Như
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
5 năm 10-20 triệu Hồ Chí Minh 05-06-2017
Nhân viên kế toán tổng hợp
Hồ Thị Ngọc Ánh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 01-06-2017
Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Thường
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
12 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh 26-05-2017
Kế toán tổng hợp
Trần Thị Phượng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
3 năm 8-12 triệu Hồ Chí Minh 22-05-2017
Kế toán tổng hợp
Vũ Thị Đoan
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 7-10 triệu Hải Phòng 20-05-2017
Kế toán thuế
Lê Cúc
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 18-05-2017
Kế toán
Trần Anh Đức
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm Thỏa thuận Bà Rịa Vũng Tàu 16-05-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Hoa
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm Thỏa thuận Bình Dương 09-05-2017
Kế toán trưởng
Lại Thị Thanh Hương
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
8 năm 15-20 triệu Hà Nội 09-05-2017
Nhân viên kế toán kho
Phan Nhung
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
6 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 09-05-2017
Nhân viên kế toán nội bộ/ thu ngân
Nguyễn Trúc
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 6-7 triệu Hồ Chí Minh 04-05-2017
Nhân viên kế toán
Trần Văn Hải
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 7-8 triệu Bà Rịa Vũng Tàu 03-05-2017
Kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp
Phạm Hữu Nghĩa
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
20 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 03-05-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thạch Thảo
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh, Japan 21-04-2017
Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
19 năm 18-25 triệu Hồ Chí Minh 20-04-2017
Kế toán tổng hợp, kế toán viên
Thiện Nguyễn
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Quản lý
5 năm Thỏa thuận Bà Rịa Vũng Tàu 12-04-2017
Nhân viên kế toán
Phạm Thị Thu Hồng
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 11-04-2017
Nhân viên kế toán
Đại Cao Trọng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
2 năm 2-5 triệu Đắk Lắk, Đăk Nông 11-04-2017
Kế toán trưởng
Trần Văn Quí
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
14 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 10-04-2017
Kế toán viên
Phan Đình Nam
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh 08-04-2017
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Nguyễn Thị Minh Châu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
10 năm 8-9 triệu Hồ Chí Minh 04-04-2017
Nhân viên kế toán
Hoàng Minh Dũng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm 5-7 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh 28-03-2017
Nhân viên kế toán
Sinh Trần
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-8 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 25-03-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Minh Trang
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 7-10 triệu Bà Rịa Vũng Tàu 24-03-2017
Nhân viên kế toán
Lơ Nguyễn
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Nhân viên
6 năm Thỏa thuận Bà Rịa Vũng Tàu 23-03-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 4-5 triệu Bà Rịa Vũng Tàu 23-03-2017