Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Giám đốc dự án
Lê Anh Thiên
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Giám đốc
13 năm 60-70 triệu Hồ Chí Minh 28-11-2017
Nhân viên hành chính, nhân viên thu mua
Nguyễn Trâm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
5 năm 6-8 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 16-06-2017
Marketing Manager
Nguyễn Phạm Hữu Hậu
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Giám đốc
9 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 26-04-2017
lao động phổ thông
Lê Công Quyền
Học vấn: Trung học
Chưa có 5-9 triệu Hồ Chí Minh 24-10-2016
Nhân viên quản lý sản phẩm có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS
Bùi Thị Thanh Xuân
Học vấn: Đại học
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 17-07-2014
đăng ký thống kê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trần Thị Thu
Học vấn: Không bằng cấp
4 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 07-03-2014
Nhân viên kinh doanh
Lương Xuân Ngọc
Học vấn: Cao đẳng
1 năm Thỏa thuận Hà Nội, China, Japan 28-02-2014