Sắp xếp:
Ứng viênKinh nghiệmLươngNơi làm việcCập nhật
Thông dịch viên, phiên dịch
Bùi Minh
Học vấn:Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 10-15 triệu Hồ Chí Minh, Japan 06-06-2018
Cộng tác viên dịch tài liệu
Đỗ Hải Đăng
Học vấn:Đại học | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có 3-8 triệu Hà Nội, England 04-05-2018
Tiếng Nhật part time
Nguyễn Thu Hà
Học vấn:Cao đẳng | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 03-01-2018
Biên phiên dịch tiếng Trung
Ngô Hà Thông
Học vấn:Đại học | Cấp bậc: Quản lý
18 năm 12-20 triệu Hồ Chí Minh, China 17-12-2017
Nhân viên nhập liệu
Nguyễn Thị Bảo Trâm
Học vấn:Đại học | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 12-12-2017
Biên phiên dịch tiếng Anh
Hà Hồng Ngọc
Học vấn:Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 25-09-2017
Nhân viên phiên dịch
Nguyễn Anh Thư
Học vấn:Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 12-18 triệu Hồ Chí Minh 20-06-2017
Biên phiên dịch tiếng Nhật
Vạn Huỳnh Thúy Ái
Học vấn:Đại học
3 năm 8-9 triệu Hồ Chí Minh 28-02-2017
Nhân viên biên phiên dịch
Hoàng Thị Trà Giang
Học vấn:Đại học
2 năm 8-10 triệu Thái Bình, Nam Định 07-02-2017
Biên phiên dịch tiếng nhật
Phạm Nguyễn Thùy Trang
Học vấn:Đại học
Chưa có $400 - $600 Hồ Chí Minh 06-02-2017
Phiên dịch/ Biên dịch Tiếng Anh
Đinh Hoàng Ngọc Hân
Học vấn:Đại học
2 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 26-08-2015
Cử nhân tiếng Anh
Trần Thị Thúy Hằng
Học vấn:Cao đẳng
1 năm 4-5 triệu Long An 03-02-2015
Nhân viên biên phiên dịch
Nguyễn Thanh An
Học vấn:Đại học
2 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 11-12-2014
Cử Nhân Kinh Tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực Trợ lý Tài chính/ Biên Dịch/ Thư Ký
Trần Minh Đăng
Học vấn:Đại học
3 năm 8-15 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương 30-07-2014
xây dựng dân dụng
Phan Hoàng Vương
Học vấn:Cao đẳng
1 năm 7-10 triệu Đà Nẵng, Korea 19-03-2014
biên phiên dịch tiếng Hoa
Bồ Dương Minh
Học vấn:Đại học
2 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Taiwan 17-02-2014
Seeking a position as a English translator in a professional company
Phan Thị Thanh Hoa
Học vấn:Đại học
1 năm $300 - $350 Hồ Chí Minh 18-01-2014