Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, x-quang, siêu âm, cắt lớp vi tính
Hồ Chí Tuấn
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 25-30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh 09-11-2017
Nhân viên văn phòng
Nguyễn Vũ Thảo Nguyên
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 5-7 triệu Hồ Chí Minh 09-11-2017
General account or chief account
Đoàn Nhung
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
10 năm 15-20 triệu Hồ Chí Minh 08-11-2017
Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp
Hồ Thả
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 5-10 triệu Đắk Lắk 08-11-2017
Nhân viên công nghệ sinh học
Nguyễn Trường An
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh, Lâm Đồng 07-11-2017
Lái xe dấu E
Nguyễn Vũ Cường
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
10 năm 10-12 triệu Hồ Chí Minh 07-11-2017
Nhân viên
Mã Văn Lộc
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
3 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 07-11-2017
Bác sĩ
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm $1000 - $1500 Bình Dương, Hồ Chí Minh 07-11-2017
Nhân viên/ Giáo viên
Vũ Bích Hạnh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm Thỏa thuận Hà Nội 07-11-2017
Nhân viên x-quang
Nguyễn Trung
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
1 năm Thỏa thuận Đà Nẵng 07-11-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 07-11-2017
Nhân viên vận hành máy bế tay
Hoàng Thanh
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 5-10 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 07-11-2017
Kế toán trưởng hoặc CFO
Phúc Đào
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Giám đốc
12 năm $1800 - $2000 Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 06-11-2017
Nhân viên bán thời gian
Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 1-5 triệu Đà Nẵng 06-11-2017
Nhân viên
Nguyễn Văn Nam
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 6-8 triệu Bắc Ninh 06-11-2017
Kỹ sư/ Kỹ thuật viên
Trịnh Duy Sơn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Bình Dương 06-11-2017
Nhân viên sản xuất, bảo trì, vận hành, quản lý
Võ Văn Lưu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 6-8 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai 06-11-2017
Quản lý kinh doanh
Nguyễn Hiếu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
6 năm 9-12 triệu Hồ Chí Minh 05-11-2017
Nhân viên kế toán
Bùi Thu Thương
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 triệu Quảng Ngãi 05-11-2017
Điều dưỡng
Nguyễn Hồng Anh
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh 05-11-2017
Nhân viên nhập liệu tiếng Nhật
Nguyễn Vi
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 3-4 triệu Hồ Chí Minh 04-11-2017
Bác sĩ đa khoa
Dương Trình
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 10-20 triệu Hà Nội, Angola 04-11-2017
Kỹ sư điện
Lê Thanh Hùng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
10 năm Thỏa thuận Đồng Nai 04-11-2017
Giao dịch viên
Nguyễn Thị Quyết
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 triệu Quảng Ninh, Australia 04-11-2017
Giáo viên quản nhiệm
Nguyễn Ngọc Tuy
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 03-11-2017
Nhân viên IT
Than Minh Nam
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
6 năm 6-10 triệu Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa 02-11-2017
Nhân viên kế toán
Trần Thanh Trúc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
6 năm 7-8 triệu Bình Dương 02-11-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thắng
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 01-11-2017
Điều dưỡng nhi hoặc đa khoa
Đặng Thị Tường Vi
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
10 năm 10-11 triệu Bình Dương 01-11-2017
Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Tình
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Lạng Sơn 01-11-2017