Chức danh/Vị trí: Quản lý kho vận, sản xuất

avatar

Lưu Quốc Hùng

Ngày sinh: 14-01-1981

Giới tính: Nam - Đã kết hôn

Quốc gia: Viet Nam

Điện thoại: 0902300013

Địa chỉ: 85/5 Lê Lợi, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Email: luuquochung14011981@gmail.com

Thông tin nghề nghiệp
10 năm
Quản lý
Đại học
English - Sơ cấp
Trưởng nhóm / Giám sát
Kho vận / Vật tư, Quản lý / Điều hành, Vận chuyển / Giao nhận
Từ 13 đến 20 triệu
Hồ Chí Minh
Nhân viên chính thức
05/03/2021
Mục tiêu nghề nghiệp

- Thành lập công ty của cá nhân.

Kinh nghiệm làm việc

Công ty đã từng làm việc

Công Ty Dệt May Thành Công

* Tổ trưởng/ Trưởng phòng QC - hoàn thành

- Phân bổ sản lượng, công việc cho nhân viên theo từng đơn hàng.
- Quản lý và phân công nhân sự đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Cấp phát nguyên vật liệu sử dụng cho các đơn hàng.
- Tính chấm công, lương cho nhân viên.
- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm trước và sau khi vô bao đóng gói.
- Giao hàng theo packing list của phòng kế hoạch cho khách hàng.
- Báo cáo các công việc của bộ phận hàng ngày - tuần - tháng - quý - năm theo quy định của công ty.
- Báo cáo và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất - nhân lực - cải tiến các quy trình sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy - 5S của bộ phận.
- Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.
- Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc.

Công Ty Cổ Phần Hoàng Hạc

* Thủ kho/ Tổ trưởng kho vận

- Quản lý và giám sát xuất nhập kho bán thành phẩm - thành phẩm, vật tư lắp đặt trong nước và nhập khẩu.
- Theo dõi hàng hóa - vật tư - nguyên vật liệu lên kế hoạch và mua hàng nhằm đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty, mua vật tư phụ phục vụ công việc sản xuất hàng ngày.
- Quản lý hàng hóa gửi kho dịch vụ thuê kho ngoài. Luân chuyển hàng hóa giữa các kho đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty và đáp ứng đủ nhu cầu của sản xuất kinh doanh.
- Quản lý bộ phận tài xế - nhân viên giao nhận và điều hành vận tải giao hàng theo nhu cầu cho công ty.
- Theo dõi, chăm sóc các khách hàng mà công ty đã sử dụng dịch vụ của công ty mà bộ phận đã thực hiện dịch vụ.
- Tính lương cho bộ phận, tổng hợp theo dõi chi phí giao nhận - xăng dầu - cầu đường, làm các đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp.
- Báo cáo các công việc của bộ phận hàng ngày - tuần - tháng - quý - năm theo quy định của công ty.
- Báo cáo và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất - nhân lực - cải tiến các quy trình sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy - 5S của bộ phận.
- Kiểm kê định kì hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.
- Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc.

Công Ty TNHH Aikibi

* Tổ trưởng kho vận

- Quản lý và giám sát xuất nhập kho bán thành phẩm - thành phẩm, vật tư lắp đặt trong nước và nhập khẩu.
- Theo dõi hàng hóa - vật tư - nguyên vật liệu lên kế hoạch và mua hàng nhằm đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty, mua vật tư phụ phục vụ công việc sản xuất hàng ngày.
- Quản lý hàng hóa gửi kho dịch vụ thuê kho ngoài. Luân chuyển hàng hóa giữa các kho đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty và đáp ứng đủ nhu cầu của sản xuất kinh doanh.
- Quản lý bộ phận tài xế - nhân viên giao nhận và điều hành vận tải giao hàng theo nhu cầu cho công ty.
- Theo dõi, chăm sóc các khách hàng mà công ty đã sử dụng dịch vụ của công ty mà bộ phận đã thực hiện dịch vụ.
- Tính lương cho bộ phận, tổng hợp theo dõi chi phí giao nhận - xăng dầu - cầu đường, làm các đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp.
- Báo cáo các công việc của bộ phận hàng ngày - tuần - tháng - quý - năm theo quy định của công ty.
- Báo cáo và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất - nhân lực - cải tiến các quy trình sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy - 5S của bộ phận.
- Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.
- Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc.

Công Ty TNHH Aisys

* Trưởng ban kho vận

- Quản lý và giám sát xuất nhập kho bán thành phẩm - thành phẩm, vật tư lắp đặt trong nước và nhập khẩu.
- Theo dõi hàng hóa - vật tư - nguyên vật liệu lên kế hoạch và mua hàng nhằm đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty, mua vật tư phụ phục vụ công việc sản xuất hàng ngày.
- Lên kế hoạch sản xuất hàng tuần - tháng. Theo dõi tiến độ sản xuất và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của phòng kinh doanh.
- Quản lý hàng hóa gửi kho dịch vụ thuê kho ngoài. Luân chuyển hàng hóa giữa các kho đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty và đáp ứng đủ nhu cầu của sản xuất kinh doanh.
- Quản lý bộ phận tài xế - nhân viên giao nhận và điều hành vận tải giao hàng theo nhu cầu cho công ty.
- Theo dõi, chăm sóc các khách hàng mà công ty đã sử dụng dịch vụ của công ty mà bộ phận đã thực hiện dịch vụ.
- Tính lương cho bộ phận, tổng hợp theo dõi chi phí giao nhận - xăng dầu - cầu đường, làm các đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp.
- Báo cáo các công việc của bộ phận hàng ngày, theo quy định của công ty.
- Báo cáo và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất - nhân lực - cải tiến các quy trình sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy - 5S của bộ phận.
- Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.
- Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc.

Công Ty TNHH Hoàng Kim Phát

* Quản đốc

- Quản lý và giám sát xuất nhập kho bán thành phẩm - thành phẩm trong nước và nhập khẩu.
- Lên kế hoạch sản xuất hàng tuần - tháng. Theo dõi tiến độ sản xuất và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của phòng kinh doanh.
- Theo dõi hàng hóa - vật tư - nguyên vật liệu lên kế hoạch và mua hàng nhằm đảm bảo tồn kho tối thiểu của công ty, mua vật tư phụ phục vụ công việc sản xuất hàng ngày.
- Quản lý bộ phận công nhân sản xuất, bộ phận giao nhận và điều hành vận tải giao hàng theo nhu cầu cho công ty.
- Tính lương, chấm công cho bộ phận - tổng hợp theo dõi chi phí giao nhận - xăng dầu - cầu đường, làm các đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp.
- Báo cáo các công việc của bộ phận hàng ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm theo quy định của công ty.
- Báo cáo và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất - nhân lực - cải tiến các quy trình sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy - 5S của bộ phận.
- Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc.
- Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc.

Kỹ năng chuyên môn
Thông tin tham khảo

Giám đốc

Công Ty TNHH Aikibi

Trưởng ban dự án

Công Ty TNHH Aisys

GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH Hoàng Kim Phát